in

Ο Αδάμ ο πρώτος άνθρωπος κατά την Παλαιά Διαθήκη αντί του Φορωνέως του πρώτου ανθρώπου κατά την ελληνική ανθρωπογένεση

Χριστιανική ιστορία

Ο πρώτος άνθρωπος ο Αδάμ
Η Παλαιά Διαθήκη μας αναφέρει ότι ο πρώτος άνθρωπος ήτο ο Αδάμ.
15 Καὶ ἔλαβε Κύριος ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε, καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς τρυφῆς, ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν.

16 καὶ ἐνετείλατο Κύριος ὁ Θεὸς τῷ ᾿Αδὰμ λέγων· ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ βρώσει φαγῇ,
[Γένεσις, κεφάλαιον 2ον , στίχοι 15-16 – Παλαιά Διαθήκη, Βίβλος]

Ελληνική προϊστορία

Ο πρώτος άνθρωπος ο Φορωνεύς
Κατά τον Ακουσίλαο, που άντλησε πληροφορίες από το χαμένο τώρα έπος της «Φορωνίδος» αναφέρει ότι ο Φορωνεύς είναι ο πρώτος άνθρωπος και πατήρ των
ανθρώπων.

Ο Παυσανίας εις το έργο του Κορινθιακά εις το 15ο κεφάλαιο και εις την παράγραφον 5 αναφέρει :
[5] λέγεται δὲ καὶ ὧδε λόγος· Φορωνέα ἐν τῇ γῇ ταύτῃ γενέσθαι πρῶτον, Ἴναχον δὲ οὐκ ἄνδρα ἀλλὰ τὸν ποταμὸν πατέρα εἶναι Φορωνεῖ· τοῦτον δὲ Ποσειδῶνι καὶ Ἥρᾳ δικάσαι περὶ τῆς χώρας, σὺν δὲ αὐτῷ Κηφισόν τε καὶ Ἀστερίωνα [καὶ τὸν Ἴναχον] ποταμόν· κρινάντων δὲ Ἥρας εἶναι τὴν γῆν, οὕτω σφίσιν ἀφανίσαι τὸ ὕδωρ Ποσειδῶνα. καὶ διὰ τοῦτο οὔτε Ἴναχος ὕδωρ οὔτε ἄλλος παρέχεται τῶν εἰρημένων ποταμῶν ὅτι μὴ ὕσαντος τοῦ θεοῦ· θέρους δὲ αὖά σφισίν ἐστι τὰ ῥεύματα πλὴν τῶν ἐν Λέρνῃ. Φορωνεὺς δὲ ὁ Ἰνάχου τοὺς ἀνθρώπους συνήγαγε πρῶτον ἐς κοινόν, σποράδας τέως καὶ ἐφ᾽ ἑαυτῶν ἑκάστοτε οἰκοῦντας· καὶ τὸ χωρίον ἐς ὃ πρῶτον ἠθροίσθησαν ἄστυ ὠνομάσθη Φορωνικόν.

O Φορωνεύς ήτο ο πρώτος που συνήγαγε «ες κοινόν» τους ανθρώπους, οι οποίοι έως τότε ζούσαν διάσπαρτοι και μοναχικοί, και ο τόπος της πρώτης συναθροίσεως ονομάσθηκε «άστυ Φορωνικόν.
Ο Παυσανίας εις το έργο του Κορινθιακά εις το 19ο κεφάλαιο και εις την παράγραφον 5 αναφέρει :
[5] ἐνταῦθα ἀνάκειται μὲν θρόνος Δαναοῦ, κεῖται δὲ εἰκὼν Βίτωνος, ἀνὴρ ἐπὶ τῶν ὤμων φέρων ταῦρον· ὡς δὲ Λυκέας ἐποίησεν, ἐς Νεμέαν Ἀργείων ἀγόντων θυσίαν τῷ Διὶ ὁ Βίτων ὑπὸ ῥώμης τε καὶ ἰσχύος ταῦρον ἀράμενος ἤνεγκεν. ἑξῆς δὲ τῆς εἰκόνος ταύτης πῦρ καίουσιν ὀνομάζοντες Φορωνέως εἶναι· οὐ γάρ τι ὁμολογοῦσι δοῦναι πῦρ Προμηθέα ἀνθρώποις, ἀλλὰ ἐς Φορωνέα τοῦ πυρὸς μετάγειν ἐθέλουσι τὴν εὕρεσιν.
Εδώ αναφέρει ότι εις το Άργος υπάρχει βωμός όπου καίει το άσβεστο πυρ εις το όνομα του Φορωνέως, διότι οι Αργείοι αποδίδουν εις αυτόν την εύρεση του πυρός και όχι εις τον Προμηθέα.
Επίσης υπήρχε ο Πρωτεύς, ο οποίος εθεωρείτο ο πρώτος άνθρωπος επί της γης, όπου και η ερμηνεία του ονόματός του σημαίνει ο «πρώτος άνθρωπος».

Απόσπασμα από το βιβλίο του συγγραφέως Ομήρου Ερμείδη με τον τίτλο «Έλληνες ή Ελληνίζοντες χριστιανοί»

Πηγή

Η μάζα θεωρεί «τρελό» οποιονδήποτε δεν ανήκει στην «συλλογική τρέλα»

Τι ορίζει ο εγκέφαλος ως πραγματικό και γιατί εθίζεται σε αυτό