14 φωτογραφίες που μιλάνε από μόνες τους

14 φωτογραφίες που μιλάνε από μόνες τους. Και έχουν πραγματικά τεράστιο νόημα

4859

5666

6596

7578

8535

9506

10492

11622

12457

13391

14417

15354

21562

31080

Γιατί στην αρχαία Ελλάδα ο ουρανός είχε χρώμα «μπρούτζινο», το κρασί και η θάλασσα ήταν «πορφυρά». Πώς αντιλαμβανόνταν τα χρώματα οι αρχαίοι Έλληνες?

Πώς να δείχνεις πάντα large παρόλο που στην πραγματικότητα δε σε παίρνει.