Ένα ορυκτό που βρίσκουμε στον Άρη, βρέθηκε στα βάθη της Ανταρκτικής

Tο 2004 το rover Opportunity, ανακάλυψε ένα ορυκτό στον Άρη το οποίο προβλημάτιζε από τότε τους επιστήμονες. Έκτοτε, η ύπαρξή του επιβεβαιώθηκε και από τα rover Spirit και Curiosity. Ο γιαροσίτης λοιπόν συναντάται σε πολλά μέρη στη Γη, ωστόσο για το σχηματισμό του απαιτείται η παρουσία σιδήρου, καλίου, όξινες συνθήκες, καθώς και η ακριβής αναλογία νερού. Στη Γη λοιπόν δημιουργείται συνήθως όταν το θειικό οξύ έρχεται σε επαφή με υπόγεια ύδατα μέσω ηφαιστειογενών διεργασιών.

Στον Άρη όμως ο φλοιός είναι αλκαλικός και θα εξουδετέρωνε οποιεσδήποτε όξινες ενώσεις ερχόταν σε επαφή με αυτόν. Έτσι, η απορία των επιστημόνων για την ύπαρξη γιαροσίτη στην επιφάνεια του Άρη παρέμενε, καθώς δε θα μπορούσε να σχηματιστεί με τον ίδιο τρόπο.

Μία πρόσφατη ανακάλυψη όμως γιαροσίτη στα βάθη της Ανταρκτικής (1620 μέτρα), προσφέρει την απάντηση στο ερώτημα και όπως φαίνεται ο σχηματισμός του ακολουθεί μία διαφορετική οδό από τον υπόλοιπο πλανήτη. Μάλιστα το βάθος και η χημική ανάλυση δείχνει πως το ορυκτό σχηματίστηκε μόνο του και δεν προήλθε από κάποια σύγκρουση μετεωρίτη.

Όταν λοιπόν σκόνη η οποία περιέχει τη σωστή αναλογία υλικών παγιδεύεται στον πάγο, δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για το σχηματισμό του γιαροσίτη. Η ύπαρξη τουλάχιστον πέντε περιόδων παγετώνων στον Άρη, αυξάνει τις πιθανότητες η σκόνη αυτή να παγιδεύτηκε στον πάγο και σε συνδυασμό με τα ηφαιστειακά aerosol πλούσια σε θείο που παγιδεύτηκαν μαζί, δημιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες για το σχηματισμό του γιαροσίτη.

Τα ευρήματα της Ανταρκτικής επιβεβαιώνουν αυτά του Άρη. Το περιβάλλον στο βάθος του Ανταρκτικού πάγου, μακριά από την ατμόσφαιρα της Γης, είναι μία αξιόλογη αναλογία με τις συνθήκες παγετώνα του Άρη. Και στις δύο περιπτώσεις, υπάρχουν οι συνθήκες για το σχηματισμό γιαροσίτη.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Nature Communications.

Το 20 πιο συχνά εκφραστικά λάθη που κάνουμε όλοι!

Και όμως η Εύα δημιουργήθηκε από τον Αδάμ σύμφωνα και με την επιστήμη