Μάθετε πόσο προβλέψιμοι είστε με ένα απλό τεστ! (βίντεο)

Ο ψυχολόγος Richard Wiseman χρησιμοποιεί, ένα απλό και γρήγορο τεστ διάρκειας
δυο λεπτών που δείχνει πόσο προβλέψιμοι είστε.
Ακολουθήστε τις απλές οδηγίες που αναφέρονται στο βίντεο.

Η επιστημονική εξήγηση : Γιατί κάποιοι αργούν πάντα στα ραντεβού τους??

16 πραγματικά αξιοσημείωτες φωτογραφίες που δύσκολα θα ξεχάσετε αφού τις δείτε!!