Οι δεξιότητες ενος επιτυχημένου επιχειρηματία.

Στη σημερινή εποχή όλοι μιλούν για επιχειρηματικότητα, τη στιγμή που το ποσοστό των επιτυχημένων ιδεών είναι πολύ μικρό. Για να επιτύχει ένας επιχειρηματίας χρειάζεται να καταβάλει σκληρή δουλειά και επιμονή. Δια μαγείας καμία επιχείρηση δεν μπορεί να επιτύχει από τη μία ημέρα στην άλλη. Ποιες είναι όμως εκείνες οι δεξιότητες που κατευθύνουν έναν επιχειρηματία προς την επιτυχία;

Αγάπη για το αντικείμενο δραστηριοποίησής του

Αν μία λέξη θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση της επιχειρηματικότητας, αυτή θα ήταν σίγουρα το πάθος. Η έκφραση πάθους για τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται ένας επιχειρηματίας αποτελεί το κλειδί για την ανάπτυξη και την επιτυχία της επιχείρησής του. Το να λαμβάνει κάποιος από τη δουλειά του ευχαρίστηση, ικανοποίηση, οικονομικό όφελος και σιγουριά, δημιουργεί αθροιστικά οφέλη τα οποία στη συνέχεια εκφράζονται τόσο σε εταιρική, όσο προσωπική και πελατειακή ικανοποίηση. Ο επιχειρηματίας που ασχολείται με μια ιδέα η οποία ταιριάζει με τα ενδιαφέροντά του, διακατέχεται από πάθος και κίνητρο, πράγμα το οποίο επηρεάζει καθοριστικά την επιτυχία κάθε είδους επιχείρησης.

Ανάληψη ρίσκου

Κάθε επιχειρηματίας, αν επιθυμεί να χαρακτηριστεί ως επιτυχημένος, θα πρέπει να είναι έτοιμος να αναλάβει ρίσκο. Χρειάζεται να έχει προετοιμαστεί να εργαστεί σε ένα τόσο επαγγελματικά όσο και κοινωνικά αβέβαιο περιβάλλον. Εν τούτοις, όσοι επιχειρηματίες αναγνωρίζουν το ρίσκο και είναι έτοιμοι για την ανάληψή του, δεν είναι απαραίτητο ότι θα επιτύχουν. Ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας χρειάζεται να είναι πρόθυμος και έτοιμος να αναλάβει τόσο χρονικό όσο και χρηματικό ρίσκο. Ταυτόχρονα, απαιτείται οργάνωση και προγραμματισμός πόρων, ώστε να μην προκληθεί αδιέξοδο, αντιμετωπίζοντας με αυτό τον τρόπο πιθανές αρνητικές καταστάσεις. Κάθε επιχειρηματίας πριν αναλάβει κάποιου είδους ρίσκο θα πρέπει να αναρωτηθεί αν αυτό αξίζει τον κόπο, τα χρήματα και τον χρόνο αλλά και να αναγνωρίσει και να μελετήσει τι ακριβώς θα αποφέρει η ανάληψή του.

Προσωπική πίστη, σκληρή δουλειά και αφοσίωση

Πέρα από το να απολαμβάνει και να αγαπάει το αντικείμενο δραστηριοποίησής του, κάθε επιχειρηματίας χρειάζεται επίσης να πιστεύει στον εαυτό του, να νιώθει αυτοπεποίθηση και να είναι αφοσιωμένος στο προϊόν ή την υπηρεσία που προσφέρει. Το κλειδί της επιτυχίας δε βρίσκεται στο πείσμα και στην αρνητική προσκόλληση με την ιδέα του, αλλά στις αγνές αξίες της πειθαρχίας και της αφοσίωσης. Επιπλέον, χρειάζεται να λαμβάνει υπ’ όψιν ότι πίσω από κάθε επιτυχημένη προσπάθεια δεν υπάρχει ο παράγοντας της τύχης, αλλά η σκληρή και τίμια δουλειά. Οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες δίνουν το 100% των δυνατοτήτων τους και δρουν προσηλωμένα και επίμονα για την επιδίωξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

Προσαρμοστικότητα και ευελιξία

Αδιαμφισβήτητα, εάν μια επιχειρηματική ιδέα ή ο ίδιος ο επιχειρηματίας δεν χαρακτηρίζονται από ευελιξία σχετικά με τις ανάγκες και τα θέλω τόσο των πελατών όσο και της ίδιας της αγοράς, τότε ούτε η ιδέα και άρα ούτε και ο επιχειρηματίας θα οδηγηθούν προς την επιτυχία. Η σημασία βρίσκεται όχι μόνο στο τι πιστεύει ένας επιχειρηματίας ότι είναι αναγκαίο και θεμιτό, αλλά το ίδιο το περιβάλλον και οι ενδιαφερόμενοι φορείς. Η αγορά χαρακτηρίζεται από δυναμικότητα και μαζί της επηρεάζει και διαμορφώνει και τις ανάγκες των πελατών. Στη συγκεκριμένη πραγματικότητα κάθε επιτυχημένος επιχειρηματίας οφείλει να προσαρμόζεται αλλά και να χαρακτηρίζεται από ευελιξία, ώστε να μπορεί να αλλάζει εύκολα και να ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών του.

Κατανόηση της προσφερόμενης αξίας και της αγοράς

Είναι δεδομένο ότι κάθε επιχειρηματίας πρέπει να γνωρίζει ολοκληρωτικά και από όλες τις πλευρές του το προϊόν ή την υπηρεσία που προσφέρει, αλλά και να τις παρουσιάζει με έναν απλό και κατανοητό τρόπο, κάνοντας ξεκάθαρη την αξία που προσφέρουν. Κάθε στιγμή αλλά και σε κάθε μέσο επικοινωνίας με τους πελάτες που αποτελούν στόχο χρειάζεται να παρουσιάζονται τα οφέλη του προσφερόμενου προϊόντος ή της προσφερόμενης υπηρεσίας. Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να γνωρίζει το πλαίσιο και τις δυναμικές του αγοραστικού περιβάλλοντος. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει συνεχής ενημέρωση για τις αλλαγές των αγοραστικών αναγκών, τις κινήσεις των ανταγωνιστών και διάφορων άλλων εξωτερικών παραγόντων που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο τομέα δραστηριοποίησης, για να προσφερθεί πραγματική και κατάλληλη αξία.

Ικανότητες αποτελεσματικής οικονομικής διαχείρισης

Σε κάθε νέα επιχείρηση το κεφάλαιο θεωρείται περιορισμένο, πράγμα το οποίο καθιστά αναγκαία την έξυπνη και κατάλληλη αξιοποίησή του. Οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες θα πρέπει να κατανοούν την ουσιώδη ανάγκη για οικονομική διαχείριση και να σχεδιάζουν τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον, στρατηγικές για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη οικονομική διαχείριση της επιχείρησής τους. Χρειάζεται να διατηρείται ένα ολοκληρωμένο σύνολο εγγράφων για κάθε ροή χρήματος.

Σχεδιασμός

Η επιχειρηματικότητα αναφέρεται στην υλοποίηση μιας ιδέας από την αρχή μέσα σε ένα πλαίσιο χρονικών και χρηματικών περιορισμών. Πρόκειται για μια μακροχρόνια διαδικασία, για τη διατήρηση της οποίας ο σχεδιασμός αποτελεί έναν πολύ κρίσιμο παράγοντα. Μέσα από τον επιχειρηματικό σχεδιασμό προσφέρεται αναγνώριση των χρονικών και κεφαλαιουχικών περιορισμών και η αναζήτηση εναλλακτικών για την αντιμετώπιση τους. Ακόμη, αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία για τον ορισμό συγκεκριμένων στόχων, αλλά και ενδεικτικών τρόπων για την επίτευξή τους. Το επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα μέσο για τον έλεγχο της επιτυχίας κάθε συστατικού της επιχείρησης. Η μεγάλη ευκαιρία που παρέχει συνεπάγεται και από το γεγονός ότι δίνει τη δυνατότητα για ανάλυση, αναζήτηση και συλλογή δεδομένων αλλά και για τη δημιουργία συμπερασμάτων τα οποία βασίζονται σε πραγματικές καταστάσεις.

Ικανότητες ανάπτυξης δικτύου επαφών

Οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες αναζητούν συνεχώς μέντορες με μεγάλη εμπειρία και δίκτυο επαφών, ώστε να λαμβάνουν πολύτιμες και χρήσιμες συμβουλές. Εάν κάποιος έχει την ικανότητα να προσεγγίζει τέτοιου είδους επαφές και να διαμορφώνει ένα πολύ δυνατό, αξιόπιστο και ξεχωριστό δίκτυο, τότε βρίσκεται πιο κοντά στα βήματα αυτών που θεωρούνται επιτυχημένοι επιχειρηματίες.

Προετοιμασία για την αποτυχία

Σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής κάθε προσπάθεια δε συνεπάγεται πάντα επιτυχία. Το ίδιο συμβαίνει και στον επιχειρηματικό κόσμο. Το ποσοστό των αποτυχημένων επιχειρηματικών ιδεών είναι πολύ υψηλό. Λόγω αυτής της πραγματικότητας, πολλές φορές είναι πολύ λογικό και υγιές κάποιος επιχειρηματίας να αναγνωρίζει ότι πρέπει να αφήσει την τρέχουσα επιχειρηματική του ιδέα και να αναζητήσει μια νέα, πιο κερδοφόρα. Ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας βρίσκεται σε θέση να καταλάβει τα όρια της βιωσιμότητας της επιχειρηματικής του ιδέας και να αποφασίσει το αν θα συνεχίσει με την υλοποίηση της ή όχι.

Αμφισβήτηση του εαυτού του

Σε κάθε στάδιο της επιχειρηματικής του ιδέας και δραστηριότητας, ένας επιχειρηματίας θα πρέπει να αμφισβητεί οτιδήποτε θεωρεί δεδομένο. Πιο συγκεκριμένα, είναι χρήσιμο να θέτει ερωτήματα, όπως το αν μπορεί να πραγματοποιήσει μια ενέργεια, αν πραγματικά θέλει να επιτύχει τη συγκεκριμένη ενέργεια, αν με το συγκεκριμένο τρόπο που έχει σκεφτεί και τους πόρους που διαθέτει μπορεί να την επιτύχει και αν εν τέλει είναι το κατάλληλο άτομο ή αν υπάρχει η κατάλληλη ομάδα για την εκπλήρωσή της.

Το να βρει κανείς την ισορροπία σε όλα τα παραπάνω ζητήματα είναι πολύ δύσκολο στην πράξη, αλλά εάν κάποιος προσπαθεί να τα επιδιώξει έως ένα βαθμό, τότε θα βρεθεί πολύ κοντά στην επιτυχία.

Παρά όλα αυτά, κανένας επιχειρηματίας δεν πρέπει να μένει μόνο στην επιδίωξη της απόκτησης των ανωτέρω και συνεπώς και στην επίτευξη της επιτυχίας, αλλά να αναλογίζεται συνεχώς και το μέτρο αυτής. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάποια μονάδα μέτρησης η οποία να υπολογίζει την επιτυχία.

Πηγή : http://www.citycampus.gr

Ο πατέρας της τράβηξε αυτή την φωτογραφία! Καθώς κάνει zoom out το αποτέλεσμα θα σας εκπλήξει! Για δείτε ποιος άλλος έχει αίμα μοντέλου και θέλησε να ποζάρει μαζί με την μικρή, κάνοντας έτσι την φωτογραφία ξεχωριστή και viral

Η Αγάπη είναι: Καλλιτέχνης δείχνει το πρόσωπο της αγάπης μέσα από 25 υπέροχα σχέδια